Máy tính công nghiệp không quạt

Máy Tính Công Nghiệp Cho Trạm Điện Ecu-4784
Máy Tính Công Nghiệp Cho Trạm Điện Ecu-4784
Máy tính công nghiệp cho trạm điện ECU-4784

Máy tính công nghiệp cho trạm điện ECU-4784

IEC-61850-3 Certified Power Automation Computers

Intel Hasewell Core i7, Celeron & Ivy Bridge i7- quad core Processors

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp cho trạm điện ECU-4784

Máy tính công nghiệp cho trạm điện ECU-4784

IEC-61850-3 Certified Power Automation Computers

Intel Hasewell Core i7, Celeron & Ivy Bridge i7- quad core Processors

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy Tính Công Nghiệp Cho Trạm Điện Uno-4671A
Máy Tính Công Nghiệp Cho Trạm Điện Uno-4671A
Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4671A

Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4671A

Intel® Atom™ D510/D525 Power & Energy Automation Computers with 6 x LAN, 10 x COM, and 1 x PCI-104
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4671A

Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4671A

Intel® Atom™ D510/D525 Power & Energy Automation Computers with 6 x LAN, 10 x COM, and 1 x PCI-104
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy Tính Công Nghiệp Cho Trạm Điện Uno-4673A
Máy Tính Công Nghiệp Cho Trạm Điện Uno-4673A
Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4673A

Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4673A

Intel® Atom™ Automation Computers with 6 x LAN, 2 x COM and 3 x Expansion Slots
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4673A

Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4673A

Intel® Atom™ Automation Computers with 6 x LAN, 2 x COM and 3 x Expansion Slots
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy Tính Công Nghiệp Cho Trạm Điện Uno-4678
Máy Tính Công Nghiệp Cho Trạm Điện Uno-4678
Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4678

Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4678

Intel Celeron M Automation Computer with 3 x LAN, 8 x COM, PC/104

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4678

Máy tính công nghiệp cho trạm điện UNO-4678

Intel Celeron M Automation Computer with 3 x LAN, 8 x COM, PC/104

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy Tính Công Nghiệp Không Quạt Aiis-5410P
Máy Tính Công Nghiệp Không Quạt Aiis-5410P
Máy tính công nghiệp không quạt AIIS-5410P

Máy tính công nghiệp không quạt AIIS-5410P

Fanless Vision System with Intel® Core™ i Processor, 4-Channel GigE PoE Camera Interface, and PCIe Slot

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt AIIS-5410P

Máy tính công nghiệp không quạt AIIS-5410P

Fanless Vision System with Intel® Core™ i Processor, 4-Channel GigE PoE Camera Interface, and PCIe Slot

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy Tính Công Nghiệp Không Quạt Ark-1122C
Máy Tính Công Nghiệp Không Quạt Ark-1122C
Máy tính công nghiệp không quạt ARK-1122C

Máy tính công nghiệp không quạt ARK-1122C, COMPUTER SYSTEM, INTEL ATOM N2600 1.6GHZ W/4COM+4USB+LAN

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp không quạt ARK-1122C

Máy tính công nghiệp không quạt ARK-1122C, COMPUTER SYSTEM, INTEL ATOM N2600 1.6GHZ W/4COM+4USB+LAN

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View

Máy tính công nghiệp

Máy Tính Công Nghiệp
Máy Tính Công Nghiệp
Máy tính công nghiệp

Máy tính công nghiệp Advantech được thiết kế phục vụ cho các ứng dụng trong môi trường công nghiệp hoặc các ứng dụng đòi hỏi độ tin cậy cao.

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp

Máy tính công nghiệp Advantech được thiết kế phục vụ cho các ứng dụng trong môi trường công nghiệp hoặc các ứng dụng đòi hỏi độ tin cậy cao.

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy Tính Công Nghiệp Acp-4000
Máy Tính Công Nghiệp Acp-4000
Máy tính công nghiệp ACP-4000

Máy tính công nghiệp ACP-4000

AIMB-784, LGA1150 4th generation Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium ATX with DVI/VGA, DDR3, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp ACP-4000

Máy tính công nghiệp ACP-4000

AIMB-784, LGA1150 4th generation Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium ATX with DVI/VGA, DDR3, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy Tính Công Nghiệp Acp-4320
Máy Tính Công Nghiệp Acp-4320
Máy tính công nghiệp ACP-4320

Máy tính công nghiệp ACP-4320

AIMB-784, LGA1150 4th generation Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium ATX with DVI/VGA, DDR3, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp ACP-4320

Máy tính công nghiệp ACP-4320

AIMB-784, LGA1150 4th generation Intel® Core™ i7/i5/i3/ Pentium ATX with DVI/VGA, DDR3, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy Tính Công Nghiệp Acp-4340 (I3-3220)
Máy Tính Công Nghiệp Acp-4340 (I3-3220)
Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i3-3220)

Máy tính công nghiệp ACP-4340

AIMB-701,LGA 1155, 2CORE I3-3220(G), 4G DDR3-1600, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i3-3220)

Máy tính công nghiệp ACP-4340

AIMB-701,LGA 1155, 2CORE I3-3220(G), 4G DDR3-1600, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy Tính Công Nghiệp Acp-4340 (I5-2400)
Máy Tính Công Nghiệp Acp-4340 (I5-2400)
Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i5-2400)

Máy tính công nghiệp ACP-4340

AIMB-701,LGA 1155, CORE I5-2400(G), 4G DDR3-1600, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i5-2400)

Máy tính công nghiệp ACP-4340

AIMB-701,LGA 1155, CORE I5-2400(G), 4G DDR3-1600, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Sold
Máy Tính Công Nghiệp Acp-4340 (I7-2600)
Máy Tính Công Nghiệp Acp-4340 (I7-2600)
Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i7-2600)

Máy tính công nghiệp ACP-4340

AIMB-701,LGA 1155, “Intel® Core™ i7-2600 Processor, 4G DDR3-1600, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp ACP-4340 (i7-2600)

Máy tính công nghiệp ACP-4340

AIMB-701,LGA 1155, “Intel® Core™ i7-2600 Processor, 4G DDR3-1600, SATA III 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View

Màn hình công nghiệp 

Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp Fpm-3121G
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp Fpm-3121G
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3121G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3121G

12.1″ SVGA Industrial Monitor with Resistive Touchscreen, Direct-VGA, DVI and Wide Operating Temperature

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3121G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3121G

12.1″ SVGA Industrial Monitor with Resistive Touchscreen, Direct-VGA, DVI and Wide Operating Temperature

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp Fpm-3151G
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp Fpm-3151G
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3151G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3151G

15″ XGA Industrial Monitor with Resistive Touchscreen, Direct-VGA, DVI Ports, and Wide Operating Temperature

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3151G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3151G

15″ XGA Industrial Monitor with Resistive Touchscreen, Direct-VGA, DVI Ports, and Wide Operating Temperature

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp Fpm-3171G
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp Fpm-3171G
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3171G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3171G

8U Rackmount 17″ SXGA Industrial Monitor with Resistive Touchscreen, Direct-VGA and DVI Ports, and Wide Operating Temperature Range

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3171G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3171G

8U Rackmount 17″ SXGA Industrial Monitor with Resistive Touchscreen, Direct-VGA and DVI Ports, and Wide Operating Temperature Range

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp Fpm-3191G
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp Fpm-3191G
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3191G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3191G

9U Rackmount 19″ SXGA Industrial Monitor with Resistive Touchscreen, Direct-VGA and DVI Ports

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3191G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-3191G

9U Rackmount 19″ SXGA Industrial Monitor with Resistive Touchscreen, Direct-VGA and DVI Ports

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp Fpm-5151G
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp Fpm-5151G
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-5151G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-5151G

15″ XGA Industrial Monitors with Resistive Touchscreens, Direct-VGA, and DVI Ports

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-5151G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-5151G

15″ XGA Industrial Monitors with Resistive Touchscreens, Direct-VGA, and DVI Ports

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp Fpm-5171G
Màn Hình Cảm Ứng Công Nghiệp Fpm-5171G
Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-5171G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-5171G

17″ SXGA Industrial Monitors with Resistive Touchscreens, Direct-VGA, and DVI Ports

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-5171G

Màn hình cảm ứng công nghiệp FPM-5171G

17″ SXGA Industrial Monitors with Resistive Touchscreens, Direct-VGA, and DVI Ports

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View

Các bộ thu thập, điều khiển tín hiệu

Bộ Thu Thập Dữ Liệu Digital Adam-4053
Bộ Thu Thập Dữ Liệu Digital Adam-4053
Bộ thu thập dữ liệu Digital ADAM-4053

Bộ thu thập dữ liệu Digital ADAM-4053

16-ch Digital Input Module

 • 16 input channels
 • Watchdog Timer
 • Bảo hành 24 tháng

Bộ thu thập dữ liệu Digital ADAM-4053

Bộ thu thập dữ liệu Digital ADAM-4053

16-ch Digital Input Module

 • 16 input channels
 • Watchdog Timer
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Bộ Thu Thập Không Dây Digital Wise-4012E
Bộ Thu Thập Không Dây Digital Wise-4012E
Bộ thu thập không dây Digital WISE-4012E

Bộ thu thập không dây Digital WISE-4012E

6-ch Input/Output IoT Wireless I/O Module for IoT Developers

 • 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n WLAN
 • 2-ch 0~10V Input, 2-ch DI, and 2-ch Relay Output
 • Includes WebAccess with demo project for developer
 • Includes extension board for simulating sensor status
 • Includes micro USB cable for power input
 • Supports Modbus/TCP with RESTful web service
 • Supports wireless client and server mode that can be accessed directly without AP or router
 • Supports mobile device web configuration with HTML5 without the platform limitation
 • Supports file-based cloud storage and local logging with time stamp
 • Bảo hành 24 tháng

Bộ thu thập không dây Digital WISE-4012E

Bộ thu thập không dây Digital WISE-4012E

6-ch Input/Output IoT Wireless I/O Module for IoT Developers

 • 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n WLAN
 • 2-ch 0~10V Input, 2-ch DI, and 2-ch Relay Output
 • Includes WebAccess with demo project for developer
 • Includes extension board for simulating sensor status
 • Includes micro USB cable for power input
 • Supports Modbus/TCP with RESTful web service
 • Supports wireless client and server mode that can be accessed directly without AP or router
 • Supports mobile device web configuration with HTML5 without the platform limitation
 • Supports file-based cloud storage and local logging with time stamp
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Bộ Thu Thập Tín Hiệu Analog Adam-4017+
Bộ Thu Thập Tín Hiệu Analog Adam-4017+
Bộ thu thập tín hiệu Analog ADAM-4017+

Bộ thu thập tín hiệu Analog ADAM-4017+

8-ch Analog Input Module with Modbus

 • 16-bit resolution
 • Eight different inputs
 • Software configurable for mV, V or mA inputs
 • 3000 Vdc isolation
 • Supports Modbus/RTU Protocol
 • Supports 4~20mA
 • Bảo hành 24 tháng

Bộ thu thập tín hiệu Analog ADAM-4017+

Bộ thu thập tín hiệu Analog ADAM-4017+

8-ch Analog Input Module with Modbus

 • 16-bit resolution
 • Eight different inputs
 • Software configurable for mV, V or mA inputs
 • 3000 Vdc isolation
 • Supports Modbus/RTU Protocol
 • Supports 4~20mA
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Bộ Thu Thập Tín Hiệu Analog Adam-4117
Bộ Thu Thập Tín Hiệu Analog Adam-4117
Bộ thu thập tín hiệu Analog ADAM-4117

Bộ thu thập tín hiệu Analog ADAM-4117

Robust 8-ch Analog Input Module with Modbus
 • 8 differential and independent configuration channels
 • Broader operating temperature range
 • LED display allows to monitor the status address settings
 • Higher noise immunity: 1 kV surge protection on power inputs, 3 kV EFT, and 8 kV ESD protection
 • Broader power input range: 10 ~ 48VDC
 • Bảo hành 24 tháng

Bộ thu thập tín hiệu Analog ADAM-4117

Bộ thu thập tín hiệu Analog ADAM-4117

Robust 8-ch Analog Input Module with Modbus
 • 8 differential and independent configuration channels
 • Broader operating temperature range
 • LED display allows to monitor the status address settings
 • Higher noise immunity: 1 kV surge protection on power inputs, 3 kV EFT, and 8 kV ESD protection
 • Broader power input range: 10 ~ 48VDC
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Bộ Thu Thập Tín Hiệu Analog Adam-6017
Bộ Thu Thập Tín Hiệu Analog Adam-6017
Bộ thu thập tín hiệu Analog ADAM-6017

Bộ thu thập tín hiệu Analog ADAM-6017

8-ch Isolated Analog Input Modbus TCP Module with 2-ch DO
 • 8-ch AI, 2-ch DO Ethernet-based smart I/O
 • Remote monitoring and control with mobile devices
 • Group configuration capability for multiple module setup
 • Flexible user-defined Modbus address
 • Intelligent control ability by Peer-to-Peer and GCL function
 • Active I/O message by data stream or event trigger function
 • Multiple protocol support: Modbus TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP
 • Web language support: XML, HTML 5, Java Script
 • Bảo hành 24 tháng

Bộ thu thập tín hiệu Analog ADAM-6017

Bộ thu thập tín hiệu Analog ADAM-6017

8-ch Isolated Analog Input Modbus TCP Module with 2-ch DO
 • 8-ch AI, 2-ch DO Ethernet-based smart I/O
 • Remote monitoring and control with mobile devices
 • Group configuration capability for multiple module setup
 • Flexible user-defined Modbus address
 • Intelligent control ability by Peer-to-Peer and GCL function
 • Active I/O message by data stream or event trigger function
 • Multiple protocol support: Modbus TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP
 • Web language support: XML, HTML 5, Java Script
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Bộ Thu Thập Tín Hiệu Digital Adam-4050
Bộ Thu Thập Tín Hiệu Digital Adam-4050
Bộ thu thập tín hiệu Digital ADAM-4050

Bộ thu thập tín hiệu Digital ADAM-4050

15-ch Digital I/O Module

 • 7 input channels, 8 output channels
 • Watchdog Timer
 • Bảo hành 24 tháng

Bộ thu thập tín hiệu Digital ADAM-4050

Bộ thu thập tín hiệu Digital ADAM-4050

15-ch Digital I/O Module

 • 7 input channels, 8 output channels
 • Watchdog Timer
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View

Thiết bị truyền thông công nghiệp

Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Eki-2541M
Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Eki-2541M
Bộ chuyển đổi quang điện EKI-2541M

Bộ chuyển đổi quang điện EKI-2541M

10/100T (X) to Multi-Mode SC Type Fiber Optic Industrial Media Converter

 • Bảo hành 24 tháng

Bộ chuyển đổi quang điện EKI-2541M

Bộ chuyển đổi quang điện EKI-2541M

10/100T (X) to Multi-Mode SC Type Fiber Optic Industrial Media Converter

 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Eki-2541S
Bộ Chuyển Đổi Quang Điện Eki-2541S
Bộ chuyển đổi quang điện EKI-2541S

Bộ chuyển đổi quang điện

EKI-2541S, 10/100T (X) to Single-Mode SC Type Fiber Optic Industrial Media Converter

 • Bảo hành 24 tháng

Bộ chuyển đổi quang điện EKI-2541S

Bộ chuyển đổi quang điện

EKI-2541S, 10/100T (X) to Single-Mode SC Type Fiber Optic Industrial Media Converter

 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Bộ Chuyển Đổi Rs232/Rs422/Rs485 Sang Ethernet Adam-4571
Bộ Chuyển Đổi Rs232/Rs422/Rs485 Sang Ethernet Adam-4571
Bộ chuyển đổi RS232/RS422/RS485 sang Ethernet ADAM-4571

Bộ chuyển đổi RS232/RS422/RS485 sang Ethernet

ADAM-4571, 1-port RS-232/422/485 Serial Device Server

 • Bảo hành 24 tháng

Bộ chuyển đổi RS232/RS422/RS485 sang Ethernet ADAM-4571

Bộ chuyển đổi RS232/RS422/RS485 sang Ethernet

ADAM-4571, 1-port RS-232/422/485 Serial Device Server

 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Bộ Chuyển Đổi Rs232/Rs422/Rs485 Sang Ethernet Eki-1524
Bộ Chuyển Đổi Rs232/Rs422/Rs485 Sang Ethernet Eki-1524
Bộ chuyển đổi RS232/RS422/RS485 sang Ethernet EKI-1524

Bộ chuyển đổi RS232/RS422/RS485 sang Ethernet

EKI-1524, 4-port RS-232/422/485 Serial Device Server

 • Bảo hành 24 tháng

Bộ chuyển đổi RS232/RS422/RS485 sang Ethernet EKI-1524

Bộ chuyển đổi RS232/RS422/RS485 sang Ethernet

EKI-1524, 4-port RS-232/422/485 Serial Device Server

 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Gprs Ip Gateway Eki-1321
Gprs Ip Gateway Eki-1321
GPRS IP Gateway EKI-1321

GPRS IP Gateway EKI-1321

1-port RS-232/422/485 to GPRS IP Gateway

 • Bảo hành 24 tháng

GPRS IP Gateway EKI-1321

GPRS IP Gateway EKI-1321

1-port RS-232/422/485 to GPRS IP Gateway

 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Modbus Gateway Advantech Eki-1221
Modbus Gateway Advantech Eki-1221
Modbus Gateway Advantech EKI-1221

Modbus Gateway Advantech EKI-1221

1-port Modbus Gateway

 • Bảo hành 24 tháng

Modbus Gateway Advantech EKI-1221

Modbus Gateway Advantech EKI-1221

1-port Modbus Gateway

 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng

Máy Tính Công Nghiệp Màn Hình Cảm Ứng Ippc-6152A
Máy Tính Công Nghiệp Màn Hình Cảm Ứng Ippc-6152A
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IPPC-6152A

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IPPC-6152A

15″ XGA TFT LCD LED Backlight Core™ i7/i5/i3 Industrial Panel PC
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IPPC-6152A

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IPPC-6152A

15″ XGA TFT LCD LED Backlight Core™ i7/i5/i3 Industrial Panel PC
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy Tính Công Nghiệp Màn Hình Cảm Ứng Ippc-9151G
Máy Tính Công Nghiệp Màn Hình Cảm Ứng Ippc-9151G
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IPPC-9151G

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IPPC-9151G

15″ XGA LED backlight TFT LCD Intel® Core™ i7/i5/i3 Celeron® Mobile Processor Industrial Panel PC with 1 x PCIe Slot

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IPPC-9151G

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng IPPC-9151G

15″ XGA LED backlight TFT LCD Intel® Core™ i7/i5/i3 Celeron® Mobile Processor Industrial Panel PC with 1 x PCIe Slot

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy Tính Công Nghiệp Màn Hình Cảm Ứng Ppc-3120
Máy Tính Công Nghiệp Màn Hình Cảm Ứng Ppc-3120
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng PPC-3120

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng PPC-3120

12.1″ Fanless Panel PC with Intel® Atom™ D2550 Processor

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng PPC-3120

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng PPC-3120

12.1″ Fanless Panel PC with Intel® Atom™ D2550 Processor

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy Tính Công Nghiệp Màn Hình Cảm Ứng Ppc-3120S (12.1″)
Máy Tính Công Nghiệp Màn Hình Cảm Ứng Ppc-3120S (12.1″)
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng PPC-3120S (12.1″)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng PPC-3120S

12.1″ Fanless Panel PC with Intel® Celeron® N2930 Processor

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng PPC-3120S (12.1″)

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng PPC-3120S

12.1″ Fanless Panel PC with Intel® Celeron® N2930 Processor

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy Tính Công Nghiệp Màn Hình Cảm Ứng Ppc-3181Sw
Máy Tính Công Nghiệp Màn Hình Cảm Ứng Ppc-3181Sw
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng PPC-3181SW

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng PPC-3181SW

 • 18.5″ Fanless Panel PC with Intel® Core™ i5-6300U Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng PPC-3181SW

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng PPC-3181SW

 • 18.5″ Fanless Panel PC with Intel® Core™ i5-6300U Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Máy Tính Công Nghiệp Màn Hình Cảm Ứng Ppc-4151W
Máy Tính Công Nghiệp Màn Hình Cảm Ứng Ppc-4151W
Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng PPC-4151W

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng PPC-4151W

 • 15.6” Fanless Wide Screen Panel PC with 4th Gen. Intel Core i5/i3 Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng PPC-4151W

Máy tính công nghiệp màn hình cảm ứng PPC-4151W

 • 15.6” Fanless Wide Screen Panel PC with 4th Gen. Intel Core i5/i3 Processor
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View

Bo mạch nhúng công nghiệp

Bo Mạch Nhúng Công Nghiệp Advantech Mio-2261
Bo Mạch Nhúng Công Nghiệp Advantech Mio-2261
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech MIO-2261

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech MIO-2261

Intel® Atom™ N2600/ N2800 Pico-ITX SBC, DDR3, 18/24-bit LVDS, VGA, 1 GbE, Half-size Mini PCIe, 4 USB, 2 COM, SMBus/I2C, mSATA & MIOe

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech MIO-2261

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech MIO-2261

Intel® Atom™ N2600/ N2800 Pico-ITX SBC, DDR3, 18/24-bit LVDS, VGA, 1 GbE, Half-size Mini PCIe, 4 USB, 2 COM, SMBus/I2C, mSATA & MIOe

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Bo Mạch Nhúng Công Nghiệp Advantech Mio-5251
Bo Mạch Nhúng Công Nghiệp Advantech Mio-5251
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech MIO-5251

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech MIO-5251

Intel® Celeron J1900 & Atom E3825/E3845, 3.5″ MI/O-Compact SBC, DDR3L, VGA, HDMI/DP, 48-bit LVDS/eDP, 2GbE, Mini PCIe, mSATA/SD card, iManager, MIOe

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech MIO-5251

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech MIO-5251

Intel® Celeron J1900 & Atom E3825/E3845, 3.5″ MI/O-Compact SBC, DDR3L, VGA, HDMI/DP, 48-bit LVDS/eDP, 2GbE, Mini PCIe, mSATA/SD card, iManager, MIOe

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Bo Mạch Nhúng Công Nghiệp Advantech Pcm-3343
Bo Mạch Nhúng Công Nghiệp Advantech Pcm-3343
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3343

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3343

DM&P Vortex86DX-800MHz PC/104 SBC, LCD, Ethernet, CFC, Onboard Memory
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3343

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3343

DM&P Vortex86DX-800MHz PC/104 SBC, LCD, Ethernet, CFC, Onboard Memory
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Bo Mạch Nhúng Công Nghiệp Advantech Pcm-3353
Bo Mạch Nhúng Công Nghiệp Advantech Pcm-3353
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3353

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3353

AMD LX800/LX600 PC/104-Plus SBC, VGA, LVDS, TTL, Ethernet, USB, COM, CFC
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3353

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3353

AMD LX800/LX600 PC/104-Plus SBC, VGA, LVDS, TTL, Ethernet, USB, COM, CFC
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Bo Mạch Nhúng Công Nghiệp Advantech Pcm-3362
Bo Mạch Nhúng Công Nghiệp Advantech Pcm-3362
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3362

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3362

Intel® Atom™ N450 PC/104-Plus SBC, VGA, LVDS, Ethernet, USB, COM, SATA, Onboard Flash
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3362

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3362

Intel® Atom™ N450 PC/104-Plus SBC, VGA, LVDS, Ethernet, USB, COM, SATA, Onboard Flash
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Bo Mạch Nhúng Công Nghiệp Advantech Pcm-9326
Bo Mạch Nhúng Công Nghiệp Advantech Pcm-9326
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-9326

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-9362

Intel® Atom™ N450/D510 3.5″ SBC, LVDS, VGA, 2 GbE, Mini PCIe, CF, MIO-160 Expansion
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-9326

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-9362

Intel® Atom™ N450/D510 3.5″ SBC, LVDS, VGA, 2 GbE, Mini PCIe, CF, MIO-160 Expansion
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View

Các kiến thức về sản phẩm

Máy tính công nghiệp là gì?
| |

Máy tính công nghiệp ADVANTECH khác một máy tính DELL như thế nào?     Sự khác nhau giữa một máy tính công nghiệp ADVANTECH và một máy tính DELL Khi so sánh một máy tính công... Read More

Tin tức công nghệ

IPC247.COM cam kết chất lượng

© 2021 Máy tính công nghiệp, giải pháp ADVANTECH - WordPress Theme by Kadence WP