Máy tính công nghiệp IPC-7130 core i7
|

Máy tính công nghiệp IPC-7130

AIMB-705, Intel® Core™i7-6xxx Processor, 4G RAM, 500GB HDD

  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng
Máy tính công nghiệp IPC-7130 core i5
|

Máy tính công nghiệp IPC-7130

AIMB-705, Intel® Core™i5-6xxx Processor, 4G RAM, 500GB HDD

  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng
Máy tính công nghiệp IPC-7130 core i3
|

Máy tính công nghiệp IPC-7130

AIMB-705, Intel® Core™i3-6xxx Processor, 4G RAM, 500GB HDD

  • Hoạt động liên tục 24/7
  • Bảo hành 24 tháng