Máy tính công nghiệp IPC-7220 core i5-2400
|

Máy tính công nghiệp IPC-7220

AIMB-701, Intel® Core™i5-2400 Processor 3.1 GHz, 4G RAM, 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Máy tính công nghiệp IPC-7220 (core i3-4330)
|

Máy tính công nghiệp IPC-7220

SIMB-A31, Processor i3-4330 CPU ON SOCKET, 4G RAM, 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Máy tính công nghiệp IPC-7220 (core i7-2600)
|

Máy tính công nghiệp IPC-7220

AIMB-701,Intel® Core™ i7-2600 Processor (8M Cache, up to 3.80 GHz)”, 4G RAM, 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Máy tính công nghiệp IPC-7220 (core i7-3770)
|

Máy tính công nghiệp IPC-7220

AIMB-701,Processor i7-3770 CPU ON SOCKET , 4G RAM, 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Máy tính công nghiệp IPC-7220 (core i5-4460)
|

Máy tính công nghiệp IPC-7220

SIMB-A31, Processor i5-4460 CPU ON SOCKET , 4G RAM, 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Máy tính công nghiệp IPC-7220 (E8400)
|

Máy tính công nghiệp IPC-7220

AKMB-G41, Processor E8400 CPU ON SOCKET, 2G RAM, 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Máy tính công nghiệp IPC-7220 (core i7-4790)
|

Máy tính công nghiệp IPC-7220

SIMB-A31, Processor i7-4790 CPU ON SOCKET, 4G RAM, 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Máy tính công nghiệp IPC-7220 (core i5-4590S)
|

Máy tính công nghiệp IPC-7220

SIMB-A31, Intel® Core™ i5-4590S Processor, 4G RAM, 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Máy tính công nghiệp IPC-7220 core i5
|

Máy tính công nghiệp IPC-7220

AIMB-701, Intel® Core™i5-3340 Processor 3.30 GHz, 4G RAM, 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng

Máy tính công nghiệp IPC-7220 core i3
|

Máy tính công nghiệp IPC-7220

AIMB-701, Intel® Core™i3-3240 Processor 3.40 GHz, 4G RAM, 500GB HDD

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
1 2