Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech MIO-2261
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech MIO-2261
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech MIO-2261

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech MIO-2261

Intel® Atom™ N2600/ N2800 Pico-ITX SBC, DDR3, 18/24-bit LVDS, VGA, 1 GbE, Half-size Mini PCIe, 4 USB, 2 COM, SMBus/I2C, mSATA & MIOe

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech MIO-2261

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech MIO-2261

Intel® Atom™ N2600/ N2800 Pico-ITX SBC, DDR3, 18/24-bit LVDS, VGA, 1 GbE, Half-size Mini PCIe, 4 USB, 2 COM, SMBus/I2C, mSATA & MIOe

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech MIO-5251
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech MIO-5251
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech MIO-5251

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech MIO-5251

Intel® Celeron J1900 & Atom E3825/E3845, 3.5″ MI/O-Compact SBC, DDR3L, VGA, HDMI/DP, 48-bit LVDS/eDP, 2GbE, Mini PCIe, mSATA/SD card, iManager, MIOe

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech MIO-5251

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech MIO-5251

Intel® Celeron J1900 & Atom E3825/E3845, 3.5″ MI/O-Compact SBC, DDR3L, VGA, HDMI/DP, 48-bit LVDS/eDP, 2GbE, Mini PCIe, mSATA/SD card, iManager, MIOe

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3343
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3343
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3343

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3343

DM&P Vortex86DX-800MHz PC/104 SBC, LCD, Ethernet, CFC, Onboard Memory
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3343

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3343

DM&P Vortex86DX-800MHz PC/104 SBC, LCD, Ethernet, CFC, Onboard Memory
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3353
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3353
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3353

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3353

AMD LX800/LX600 PC/104-Plus SBC, VGA, LVDS, TTL, Ethernet, USB, COM, CFC
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3353

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3353

AMD LX800/LX600 PC/104-Plus SBC, VGA, LVDS, TTL, Ethernet, USB, COM, CFC
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3362
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3362
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3362

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3362

Intel® Atom™ N450 PC/104-Plus SBC, VGA, LVDS, Ethernet, USB, COM, SATA, Onboard Flash
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3362

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-3362

Intel® Atom™ N450 PC/104-Plus SBC, VGA, LVDS, Ethernet, USB, COM, SATA, Onboard Flash
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-9326
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-9326
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-9326

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-9362

Intel® Atom™ N450/D510 3.5″ SBC, LVDS, VGA, 2 GbE, Mini PCIe, CF, MIO-160 Expansion
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-9326

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-9362

Intel® Atom™ N450/D510 3.5″ SBC, LVDS, VGA, 2 GbE, Mini PCIe, CF, MIO-160 Expansion
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-9343
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-9343
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-9343

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-9343

DM&P Vortex86DX 800MHz 3.5″ SBC, Ultra Low Power, Onboard Memory, Dual Ethernet, PC/104
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-9343

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-9343

DM&P Vortex86DX 800MHz 3.5″ SBC, Ultra Low Power, Onboard Memory, Dual Ethernet, PC/104
 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-9373
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-9373
Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-9373

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-9373

3.5″ SBC with VIA® Eden, VGA, LCD, LVDS, LAN, USB

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
not rated

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-9373

Bo mạch nhúng công nghiệp Advantech PCM-9373

3.5″ SBC with VIA® Eden, VGA, LCD, LVDS, LAN, USB

 • Hoạt động liên tục 24/7
 • Bảo hành 24 tháng
Đọc tiếp
Quick View