fbpx
iFactoryIoTSwitch công nghiệpThông tin công nghệ

Li-Fi và những đề xuất cho nhà máy và IoT

Li-fiÝ tưởng mới trong việc sử dụng gói dự liệu khi truyền nhận thông tin giữa nhà máy và kho của khách hàng đang được thúc đẩy, khách hàng đang chuyển hướng dần sang sử dụng hệ thống không dây. Tuy nhiên, vấn đề là tín hiệu Wi-Fi không phải lúc nào cũng khả thi  và còn cả mối lo về vấn đề bảo mật.

Nhưng nay đã có giải pháp cho vấn đề này bằng cách sử dụng Li-Fi đặt tại mỗi nhà máy và kho hàng. Li-Fi là một thuật ngữ được sáng tạo bởi Harold Haas. Nó được phát minh lần đầu tiên vào năm 2011, sau đó được thử nghiệm thành công và được chuyển sang giai đoạn triển khai nhân rộng từ 2015. Trong phòng thí nghiêm, Harold và nhóm của mình đã đạt được tốc độ là một con số khổng lồ 224 GB một giây. Tuy nhiên, khi thử nghiệm tại văn phòng và thực tế môi trường công nghiệp, tốc độ này đạt được nhỏ hơn nhiêu nhưng cũng rất ấn tượng là 1 GB mỗi giây, tương đương 100 lần nhanh hơn Wi-Fi và 8 lần nhanh hơn Ethernet. Để có những phân tích chi tiết hơn về sự khác nhau của Wi-Fi và Li-Fi, độc giả tham khảo bài viết tại Science Alert.

Nhưng nó hoạt động ra sao? Về cơ bản, nó hoạt động dựa trên sự chuyển mạch của đèn LED trong một mô hình, giống như Morse code (Mã Moóc), ở tốc độ rất nhanh mà mắt người không thể phát hiện được. Nó sử dụng công nghệ Visible Light Communication (VLC) nơi mà tần số vào khoảng từ 400 đến 800 terahertz (THz) và truyền dữ liệu dạng nhị phân.

Haas, đã sáng lập công ty pureLiFi, nhằm đưa công nghệ đến với công chúng rộng lớn hơn bằng cách cung cấp một giải pháp plug-and-play. Giải pháp mang đến tốc độ truy cập internet không dây ở mức 11.5 Mbps với việc sử dụng một bóng LED tiêu chuẩn.

Đó là giai đoạn đâu tiên và sẽ cần thời gian trước khi chúng ta có thể nhìn thấy Li-Fi trên Laptop, I/O modules, đèn chiếu sáng, hay bất kỳ thiết bị nào khác. It’s in the early stages and it will be awhile before we start seeing Li-Fi enabled laptops, I/O modules, street light, or other devices. Đồng thời nó cũng mở ra một khả năng trong một tương lai gần, ánh sáng mà chúng ta đang làm việc phía dưới sẽ đồng thời cho phép gửi và nhận dữ liệu miễn phí và an toàn.

—————————————————————————————————————————————————————

Li-fiAs more industrial premises are switching onto the idea of using packet data to send and receive information around their factories and warehouses, they are also getting switched onto the idea of using wireless systems.  The trouble is the Wi-Fi signals isn’t always a viable solution and there’s also concerns about security.

But now, there’s a solution to these problems by using something that’s already in place in every factory and warehouse and that’s Li-Fi, a term coined by its inventor Harold Haas.  It was first invented in 2011 and after successful trials, it moved into the public in 2015.  In the lab, Harold and his team achieved speeds of a whopping 224 GB a second.  But in trials in offices and industrial environments, it dropped to a much smaller but still very impressive 1 GB per second or 100 times faster than Wi-Fi and eight times faster than Ethernet.  For a more detailed analysis of the differences between Wi-Fi and Li-Fi, this articles from Science Alert is worth the read.

But how does it work?  Basically, it works by switching LED lights off in a pattern, much like Morse code, at speeds so fast the human eye can’t detect it.  It uses Visible Light Communication (VLC) which captures light at between 400 and 800 terahertz (THz) and transmits data in binary.

Haas, has created a company, pureLiFi, which aims to bring the technology to the wider public by providing a plug-and-play solution which provides secure wireless internet access at 11.5 Mbps using a standard LED bulb.

It’s in the early stages and it will be awhile before we start seeing Li-Fi enabled laptops, I/O modules, street light, or other devices, but it’s reasonable to assume that one day, in the near future, the light we work under will also be simultaneously sending and receiving secure interference free data.

Source: ADVANTECH

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button