fbpx
Logistics & Kho hàngThông tin công nghệ

Hệ thống giám sát chất lượng nước

Trong thế giới phát triển hiện đại của chúng ta, nguy cơ uống phải nước ô nhiễm rất dễ xảy ra và thậm chí là do chính chúng ta gây ra. Điều xấu nhất dẫn đến là chúng ta sẽ mắc bệnh. Nhưng điều gì có thể xảy ra nếu nguồn nước của các cơ sở chế biến thực phẩm, đồ uống bị ô nhiễm ? Và rồi hậu quả có thể sẽ là một thảm họa.

Tuy nhiên, nếu nghi ngờ nước ô nhiễm thì các chuyên viên kỹ thuật sẽ lấy mẫu và tiến hành kiểm nghiệm. Quá trình này cần có thời gian, trong thời gian này nhà máy sẽ phải dừng việc sản xuất và tốn rất nhiều chi phí. Vài tuần sau, khi kết quả kiểm nghiệm được phản hồi và ở đây có thể không có bất cứ ô nhiễm nào.

Do đó, cần có một hệ thống giám sát chất lượng nước liên tục cho nhà máy.

CENINTEC GROUP Hệ thống giám sát chất lượng nước nuôi trồng thủy sản e-AQUA

Hiện tại, có lẽ đã có một giải pháp giám sát chất lượng nước. Sinh viên tốt nghiệp tại một trường Đại học Kỹ thuật tại Đan Mạch đã phát triển một cảm biến phát hiện nhiễm vi sinh vật theo thời gian thực. Sinh viên từ trường đại học này hiện nay đã thành lập công ty riêng của họ, SBT Aqua, với kế hoạch ra mắt các cảm biến vào thị trường trong năm 2016.

Các cảm biến sinh học hoạt động theo nguyên lý đo đếm trở kháng lưu lượng tế bào và được giải thích như sau: Một mẫu chất lỏng được bơm liên tục vào trong một kênh vi chất lỏng với các điện tích được tích hợp trên đó bằng việc áp dụng một tín hiệu điện áp đa tần. Vi khuẩn và các phân tử di chuyển giữa các điện cực dẫn đến thay đổi trở kháng. Sự thay đổi trở kháng đối với vi khuẩn rất khác biệt so với các hạt vô cơ khác. Vì vậy nó có thể cho biết ước lượng chính xác cả lượng vi khuẩn và phân tử trong các mẫu theo thời gian thực. Nguyên tắc phát hiện tất cả các loại vi khuẩn trong mẫu chất lỏng như mọi vi khuẩn sẽ dẫn đến sự thay đổi trở kháng tương ứng khi chúng xâm nhập vào hệ thống.

Trong các ngành công nghiệp thực phẩm, nước giải khát và dược phẩm, một lượng lớn nước được sử dụng và thải bỏ, nhu cầu tái chế và tái sử dụng nước thải ngày càng tăng. Tuy nhiên, do thời gian kiểm nghiệm lâu và chi phí nhiều, nên điều này hiếm khi được thực hiện và nó rẻ hơn và thuận tiện hơn khi sử dụng nước sạch.

Trong các bể chứa nước uống, Chính phủ thường phải xét nghiệm nước uống nhiều lần trong năm. Và việc xét nghiệm được tiến hành nghiêm ngặt nhất cũng chỉ 7 ngày một lần. Do đó còn lại khoảng cách ít nhất 6 ngày nước có thể bị nhiễm bẩn.

Nhưng với hệ thống giám sát chất lượng nước sử dụng cảm biến sinh học, nước được theo dõi liên tục bất cứ nơi nào. Các kết quả này được gửi đến một máy tính trung tâm, các đồ thị chi tiết các thành phần sinh học được phân tích hoặc kích hoạt báo động.

———————————————————————————————————————————————————————

Water Contamination Detection Warning System

Online Automation Course: Drinking Water Contamination Warning Systems & Water  Quality Monitoring / Testing

In our cozy lives in the developed world, the chances of drinking contaminated water are slim and even if we do, the worst we’ll get is a little sick.  But, industrial accidents do happen and if the water of a food processing plant or drinking facility is tainted then, the consequences can be catastrophic.  Unfortunately, however, if contamination is suspected then technical experts are brought in to take samples, which are then sent back to a lab for testing.  All of this takes time and during this period, the plant is shut down at a huge expense.   Weeks later, when the results come back, there may not have even been anything wrong.

But now, there maybe be a solution to this issue.  Graduate students at the Technical University of Denmark has developed a biosensor which detects microbial contamination in real-time.  Students from the university have now gone on to create their own company, SBT Aqua, with plans to launch the sensor into the market in 2016.

The biosensor works by using impedance flow cytometry, which as the website explains, “A liquid sample is continuously injected into a microfluidic channel with integrated electrodes over which a multi-frequency voltage signal is applied.  Bacteria and particles transition across the electrodes which results in a change in impedance. The Impedance change for bacteria is uniquely different compared to other non-organic particles and it is therefore possible to provide a very accurate estimate of both the bacteria and particle count in the sample in real-time. The working principle detects all bacteria species in the liquid sample as every bacteria will result in a corresponding impedance change when they enter the system.”

In the food & beverage and pharmaceutical industries where huge amounts of water are used and then disposed of, there is increasing pressure to recycle and reuse waste water.  However, due to the length of time and the expense of testing, this is rarely done and it’s cheaper and more convenient to use fresh water.

In drinking water reservoirs, governments often require testing of drinking water several times a year and even in the most stringent of countries, water testing is only required once every seven days, thereby leaving a minimum gap of six days in which the water can become contaminated.

But with biosensors places wherever the water runs, the water can be continuously monitored.  The results of which can be sent to a central computer where graphs detailing the biological composition can be analyzed or trigger an alarm.

Theo nguồn: Advantech Industrial Automation Blog

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button