SCADA systemSwitch công nghiệpThông tin công nghệ

Modbus Gateway

line01
bn
shadow01
Advantech dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp truyền thông công nghiệp, với sản phẩm Modbus Gateways có thêm chức năng Switch Ethernet, chiếc  EKI-1221D và EKI-1222D thêm vào đó hỗ trợ tính tăng kết nối giữa Modbus (ASCII, RTU) serial devices và Ethernet trên nền tảng là thiết bị Modbus/TCP, tính hợp vào trong Switch vào trong thiết bị kết nối nối liếp liên tục, hỗ trợ bỏ qua khi gặp sự cố. Modbus Gateway mới có đầy đủ khả năng tiện ích khi kết nối và hỗ trợ trình duyệt web để cấu hình thiết bị cho ứng dụng giám sát. Nó cho phép tự động tìm kiếm các ID Modbus slave thông qua phần mềm cấu hình.

mt_01Kiến trúc giải pháp ứng dụng của switch công nghiệp

mt_01Cách cấu hình Managed switch công nghiệp

mt_01Vai trò của switch công nghiệp trong mạng công nghiệp là gì?

mt_01Ứng dụng của Modbus Gateway

mt_01Tổng quan kiến trúc Modbus Gateway

shadow02
Visit%20ICOM%20Website
grd title Kiến Trúc Hệ Thống
line02

Cấu Trúc Hệ Thống

  • Những Modbus Gateway hoặc thiệt bị Ethernet kết nối qua Ethernet Switch
  • Yêu cầu dây cáp


so_do_01

Kết Nối Liên Tục và Tự Động Bỏ Qua Khi Có Sự Cố

  • Dễ dàng kết nối và tiết kiệm cáp truyền, thiết bị được hỗ trợ kết nối liên tục
  • Hỗ trợ tự động bỏ qua thiết bị gặp sự cố và chuyển tiếp sang thiết bị kết tiếp

so_do_02

tabtop
grd title Thông in Sản Phẩm
line02
1221d 1222d 1221 1224
Model Name EKI-1221D EKI-1222D EKI-1221 EKI-1224
Link and Download icn lnkicn ds02 icn lnkicn ds02 icn lnkicn ds02 icn lnkicn ds02
Description 1-port Modbus
Gateway with
Integrated Ethernet
Cascading
2-port Modbus
Gateway with
Integrated Ethernet
Cascading
1-port Modbus
Gateway
4-port Modbus
Gateway
No. of Ethernet Ports 2 2 2 2
No. of Serial Ports 1 2 1 4
Ethernet Interface 10/100M Mbps 10/100M Mbps 10/100M Mbps 10/100M Mbps
Serial Type RS-232/422/485, software selectable RS-232/422/485, software selectable RS-232/422/485, software selectable RS-232/422/485, software selectable
Ethernet Feature Daisy Chain ConnectivityDual Ethernet Redundancy Daisy Chain ConnectivityDual Ethernet Redundancy Daisy Chain ConnectivityDual Ethernet Redundancy Daisy Chain ConnectivityDual Ethernet Redundancy
Configuation Windows Configuration Utility, Web-browser console Windows Configuration Utility, Web-browser console Windows Configuration Utility, Web-browser console Windows Configuration Utility, Web-browser console
Power Input Range 12 ~ 48 VDC, redundant dual inputs 12 ~ 48 VDC, redundant dual inputs 12 ~ 48 VDC, redundant dual inputs 12 ~ 48 VDC, redundant dual inputs
Baud Rate 50 bps ~ 921.6 kbps 50 bps ~ 921.6 kbps 50 bps ~ 921.6 kbps 50 bps ~ 921.6 kbps
Mounting DIN-rail, Wall DIN-rail, Wall DIN-rail, Wall DIN-rail, Wall
Operating Mode Modbus RTU Master, Modbus RTU Slave, Modbus ASCII Master, and Modbus ASCII Slave modes Modbus RTU Master, Modbus RTU Slave, Modbus ASCII Master, and Modbus ASCII Slave modes Modbus RTU Master, Modbus RTU Slave, Modbus ASCII Master, and Modbus ASCII Slave modes Modbus RTU Master, Modbus RTU Slave, Modbus ASCII Master, and Modbus ASCII Slave modes
line02
tabfooter
shadow03
footer01

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button