fbpx
SCADA systemSwitch công nghiệpThông tin công nghệ

Modbus Gateway

Advantech dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp truyền thông công nghiệp, với sản phẩm Modbus Gateways có thêm chức năng Switch Ethernet, chiếc  EKI-1221D và EKI-1222D thêm vào đó hỗ trợ tính tăng kết nối giữa Modbus (ASCII, RTU) serial devices và Ethernet trên nền tảng là thiết bị Modbus/TCP, tính hợp vào trong Switch vào trong thiết bị kết nối nối liếp liên tục, hỗ trợ bỏ qua khi gặp sự cố. Modbus Gateway mới có đầy đủ khả năng tiện ích khi kết nối và hỗ trợ trình duyệt web để cấu hình thiết bị cho ứng dụng giám sát. Nó cho phép tự động tìm kiếm các ID Modbus slave thông qua phần mềm cấu hình.

Kiến trúc giải pháp ứng dụng của switch công nghiệp

Cách cấu hình Managed switch công nghiệp

Vai trò của switch công nghiệp trong mạng công nghiệp là gì?

Ứng dụng của Modbus Gateway

Tổng quan kiến trúc Modbus Gateway

Kiến Trúc Hệ Thống

Cấu Trúc Hệ Thống

  • Những Modbus Gateway hoặc thiệt bị Ethernet kết nối qua Ethernet Switch
  • Yêu cầu dây cáp

Kết Nối Liên Tục và Tự Động Bỏ Qua Khi Có Sự Cố

  • Dễ dàng kết nối và tiết kiệm cáp truyền, thiết bị được hỗ trợ kết nối liên tục
  • Hỗ trợ tự động bỏ qua thiết bị gặp sự cố và chuyển tiếp sang thiết bị kết tiếp

Thông in Sản Phẩm

Model NameEKI-1221DEKI-1222DEKI-1221EKI-1224Link and Download    Description1-port ModbusGateway withIntegrated EthernetCascading2-port ModbusGateway withIntegrated EthernetCascading1-port ModbusGateway4-port ModbusGatewayNo. of Ethernet Ports2222No. of Serial Ports1214Ethernet Interface10/100M Mbps10/100M Mbps10/100M Mbps10/100M MbpsSerial TypeRS-232/422/485, software selectableRS-232/422/485, software selectableRS-232/422/485, software selectableRS-232/422/485, software selectableEthernet FeatureDaisy Chain ConnectivityDual Ethernet RedundancyDaisy Chain ConnectivityDual Ethernet RedundancyDaisy Chain ConnectivityDual Ethernet RedundancyDaisy Chain ConnectivityDual Ethernet RedundancyConfiguationWindows Configuration Utility, Web-browser consoleWindows Configuration Utility, Web-browser consoleWindows Configuration Utility, Web-browser consoleWindows Configuration Utility, Web-browser consolePower Input Range12 ~ 48 VDC, redundant dual inputs12 ~ 48 VDC, redundant dual inputs12 ~ 48 VDC, redundant dual inputs12 ~ 48 VDC, redundant dual inputsBaud Rate50 bps ~ 921.6 kbps50 bps ~ 921.6 kbps50 bps ~ 921.6 kbps50 bps ~ 921.6 kbpsMountingDIN-rail, WallDIN-rail, WallDIN-rail, WallDIN-rail, WallOperating ModeModbus RTU Master, Modbus RTU Slave, Modbus ASCII Master, and Modbus ASCII Slave modesModbus RTU Master, Modbus RTU Slave, Modbus ASCII Master, and Modbus ASCII Slave modesModbus RTU Master, Modbus RTU Slave, Modbus ASCII Master, and Modbus ASCII Slave modesModbus RTU Master, Modbus RTU Slave, Modbus ASCII Master, and Modbus ASCII Slave modes

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button