fbpx
Giao thông thông minhThông tin công nghệ

THU PHÍ ĐƯỜNG BỘ ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG

THU PHÍ ĐƯỜNG BỘ ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG ÁP DỤNG NTN?

Vừa qua,  trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (Dự án ETC), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến chỉ đạo việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ hình thức điện tử tự động không dừng .

 Văn phòng chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vào ngày 10/10 nhằm truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không ngừng.

THU PHÍ ĐƯỜNG BỘ ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG VÀ CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

Theo văn phòng Chính phủ, trên cơ sở đề nghị của Bộ GTVT, ý kiến của Bộ Tư pháp, KH&ĐT, Tài chính đối với giải pháp triển khai hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dùng. Việc đồng ý chủ trương của Bộ GTVT và Nhà đầu tư của Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng về dự án thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên ( dự án ETC). Nếu áp dụng có hiệu quả, sẽ tiếp tục đàm phán với các Nhà đầu tư dự án giao thông đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT( hay còn gọi là Dự án BOT) nhằm đẩy nhanh việc áp dụng thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, như lộ trình yêu cầu tại Quyết định 07 của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/3/2017, bảo đảm quyền lợi giữa nhà đầu tư Dự án BOT và nhà đầu tư dự án ETC bằng cách  bổ sung các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ vào dự án ECT.

Ứng dụng Advantech trong giao thông
Ứng dụng Advantech trong giao thông

Bộ tài chính nhận chỉ thị có nhiệm vụ đưa ra ý kiến về việc xác định doanh thu hoàn vốn cho dự án ECT từ phần chênh lệch giữa mức khoán chi phí tổ chức, quản lý giá thu theo quy định trong hợp đồng BOT sau khi đã trừ đi giá trị quyết toán chi phí thực tế của dự án BOT

Nếu việc áp dụng các biện pháp kể trên vẫn chưa bảo đảm tính khả thi của dự án ETC, thì bộ GTVT buộc phải đánh giá kỹ hiệu quả của việc áp dụng thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động. Trường hợp việc áp dụng có hiệu quả làm tăng mức độ khả thi của tổng thể dự án BOT, khi đó Bộ GTVT sẽ thống nhất với Bộ Tài chính về phương án sử dụng một phần tăng thu hàng năm giữa doanh thu giá dịch vụ thực tế so với doanh thu dự kiến theo phương án tài chính của dự án BOT nhằm bổ sung phần thiếu hụt nguồn thu giá dịch vu của dự án ECT.

Bộ GTVT được sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, phối hợp với các bộ KH&ĐT, Tài chính và các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát, làm rõ mức chi phí ( lưu ý chỉ làm rõ chi phí tổ chức thu đối với từng khâu trong hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, giám sát, chi phí quản lý, hậu kiểm…)  của tổ chức, quản lý thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Bên cạnh đó, ban hành mức chi phí tổ chức, quản lý giá thu dịch vụ theo quy định của pháp luật về việc sử dụng đường bộ để áp dụng thống nhất đối với tất cả các dự án BOT trong cả nước, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân, nhà đâu tư hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ và nhà đầu tư các dự án BOT.

Theo ictnews

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button